Frankix - om musik og edb

Mail til Frankix

Forsiden  ●  Ord om musik  ●  Musiklinks  ●  FolkPhotos  ●  "Tønder"

  Fra Dansk Sang nr. 6 juni 2002

Audacity - Elektronisk Lydbehandling der er gratis

Se også nyere artikel fra 2005 ved at klikke HER

Anskaf Audacity

Audacity er et freewareprogram, og det betyder, at man har lov til at anvende det gratis også på alle skolens maskiner.

Hvis du ikke allerede har adgang til programmet, kan en kopi af den seneste version downloades på adressen: audacity.sourceforge.net

Programmet findes til flere platforme, bl.a. til Linux og Windows. I skrivende stund findes programmet i version 0,98b, hvilket betyder at der kan være enkelte fejl. Disse kan du læse om på programmets hjemmeside. Det skal dog siges at dette normalt ikke er det store problem, hvis ellers maskinerne er rimeligt hurtige og har ram nok. Hvis du husker de almindelige regler om at gemme ofte osv., sker der ikke noget.

Hvis du skal lave dine mesterværker om til MP3-filer kan du samtidig hente den programstump der hedder ”lame” – klik på Windowsknappen og læs vejledningen.

Skærmskud af Audacity

Audacity

… er et temmelig intuitivt program med de sædvanlige ”båndoptagerknapper”. Det er en flerspors audioeditor hvor du kan sætte lyde sammen i parallelle spor, klippe, flytte, mixe og tilføje effekter. Desuden kan man importere allerede indspillet lyd i flere formater, som fx standardwave, mp3 og Ogg.

De vigtigste redskaber finder du i paletten: Mærk op, ændre lydstyrke, flytte og zoom. Desuden kan du navngive de enkelte spor, samt slukke og køre solo på dem. Prøv også med højre mus!

Skal du have et nyt spor, lave du et nyt enten ved at importere i Project-menuen eller lave et nyt, og indspille med din mikrofon. Vær opmærksom på at det er de indstillinger for indspilningsstyrken der er i dit sædvanlige lydkontrolpanel der gælder! (og hvis du ikke får lyd igennem fra mikrofonen, er det sikkert her du skal slå den til)

Opgaveeksempel

Du har fået udleveret 3 ”ting” som nu skal indgå i enten et hørespil eller en jingle. Dette kunstværk skal dels bestå af noget ”færdig” lyd, dels af noget hjemmeindspillet lyd.

For at kunne lave dette projekt skal du have en slagplan, enten alene eller sammen i en lille gruppe. I skal dels lave et ”flowchart” eller tidslinie på papir, med angivelse af de enkelte elementers placering, dels skrive jeres ”speak” på papir, så den er klar til at blive indtalt.

Når hele listen er klar skal al lyden findes og produceres:

  • Effektlyde fra cd’er (eller nettet)

  • Musik fra audio-cd’er

  • Speak fra egne indspilninger

Herefter skal noget af lyden sandsynligvis konverteres (brug fx CD-X)så den kan hentes ind i Audacity. Brug gerne 16-bit 44 khz – det svarer til cd-kvalitet og man kan altid senere lave det ringere. Det eneste du skal huske er at al lyden skal være i samme kvalitet, ellers kan der komme de ”sjoveste” Anders And effekter.

Husk desuden at lægge al lyden ned på harddisken. Det nytter ikke noget at forsøge at hente lyd fra en cd der ikke sidder i drevet!

Hent nu lydene ind i Audacity og indspil evt. den speak du har ventet med at indspille. Et alternativ er at have 2 sessioner af Audacity åbne og klippe-klistre imellem dem.

Extras:

For at kunne eksportere fra Audacity i mp3 format skal man anbringe en ”lame.dll” fil. Kig på programmets hjemmeside.

Audacity understøtter også det der hedder VST-plugins. Her findes et væld gratis med alle mulige effekter, som fx komprimering, forvrængning, flere slags rumklang. Der er links og vejledning på hjemmesiden

Til sidst

Hvis du skal udgive din musik på nettet, er det fornuftigt at lyden ikke fylder for meget. Gem fx i MP3 med en lavere bitrate end du er vant til for at gøre filen mindre. Hvis det er egne mikrofonindspilninger, er det utroligt hvad en lyd kan komprimeres til uden at det gør den store skade. Hvis det er til en alm. audio-cd skal du eksportere som wave i 44bit 16 khz og brænde fra denne fil.

Grundlæggende begreber

Elektronisk lyd

Lyd kan eksistere på elektronisk form på flere måder, og i virkeligheden har vi kunnet bringe lyd på  elektronisk form siden Alexander Graham Bell opfandt telefonen i 1876

Analog lyd

Når vi taler vi om, at lyden optræder som analog information, er lydens elektroniske bølgeform bevaret.

Eksempelvis viser en ren tone sig som en ubrudt sinuskurve:

Digital lyd

Når vi gemmer informationer digitalt ændrer vi dem fuldstændigt i forhold til, hvordan de oprindeligt var. Ligesom man ved et digitalt billede har delt det op i små bitte pixels, der hver har en ganske bestemt farve, der kan udtrykkes ved hjælp af tal, så deler man ved digital lyd også lydsignalet op i små bitte bidder, hvor man også ved hjælp af et tal kan fortælle, hvordan lyden "ser ud"

Sampling

Den teknik man anvender ved indspilning af digital lyd kaldes sampling (indsamling).

Man måler mange gange i sekundet, hvordan lydtrykket er, og udtrykker det ved et tal. Talværdierne gemmes, og så kan man senere ved hjælp af et program genskabe lige præcis disse målte lydtryk med præcis samme afstand, som da de blev samplet.

Hvis man gør dette tilstrækkeligt hurtigt, vil det menneskelige øre ikke være i stand til at registrere, at lyden så at sige kommer "i klumper"

Samplingens kvalitet afhænger af flere ting:

Sampling rate

Hvor tit, man indsamler informationerne hvert sekund. For et par år siden, var man tilfreds med en sampling rate på 8 kHz, altså 8000 målinger hvert sekund, men det vil vi ikke være tilfredse med i dag, hvor en musik-cd er indspillet med en sampling rate på 44 kHz.

Bits (opløsning)

Hvor mange talværdier, man har til rådighed til at beskrive lydtrykket, når man måler.

I "gamle dag var man også tilfreds, hvis man kunne udtrykke lydtrykket med en talværdi mellem 0 og 255 (8 bit), mens man i dag arbejder med samplinger, hvor lydtrykket kan udtrykkes med talværdier mellem 0 og 65535 (16 bit).

Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvilken standard du vælger, når du nu skal til at lave en digital lydindspilning (sampling).

Hvis du vælger den ringeste standard, vil du få et lydmæssigt ringe resultat, men det vil til gengæld heller ikke fylde ret meget på din harddisk.

Komprimering

Lyd kan komprimeres så det fylder endnu mindre på harddisken uden at det for øret lyder som en forringelse. De fleste har hørt om MP3-formatet (der ikke i sig selv er forbudt), men andre kan det samme, som fx ogg-vorbis, wma og ra. Desuden kender de fleste de små mini-discs der benytter sig af lignende teknikker.

Konvertering

Du kan have bruge for at konvertere mellem forskellige opløsninger af samme wave lyd, eller mellem forskellige lydformater, komprimerede og ukomprimerede.

 

 
 

Hit Counter